In English

En LCC och LCA analys av olika fasadmaterial - En studie med fördjupning mot Puts, Steni Colour och Tegel

A LCC and LCA analysis of different facade materials

Kevin Dang ; Rafed Baban
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:84, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80400

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek