In English

Economies in transition .A case study of Bosnia and Herzegovina

Selma Besic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:83, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80398

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek