In English

Den kollektiva missuppfattningen. En studie om missuppfattningar om färdmedelsalternativen bil och kollektivtrafik, för boende i Hjuvik

Public misperceptions. A study of misperceptions of the transport options, car and public transport, among the inhabitants of Hjuvik

Andreas Almroth ; Kajsa Edlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:38 , 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80388

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek