In English

Project finance risk control : a lesson of under-control and lose-control risk in PPP/BOT projects

Zhu Dingze
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:82, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek