In English

Lack of Motivation in Group Work Due to Social Loafing Phenomenon

Taha Hosseini
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:81, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek