In English

Future’s Uncertainties and Scenario Planning. An Approach Towards the Venture Capital Business

Bernardo Tavares Lemelle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:80, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]