In English

Future’s Uncertainties and Scenario Planning. An Approach Towards the Venture Capital Business

Bernardo Tavares Lemelle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:80, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80274

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek