In English

Knowledge management and upward communication in project environments

Carina Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:79, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80271

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek