In English

Strategier hos de stora svenska byggföretagen 1992-2006

Strategies within large Swedish construction companies 1992-2006

Tobias Hallenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:74 , 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80246

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek