In English

Utvärdering av samverkansbjälklag. Stålbjälklagskassett jämförd mot plattbärlag och håldäcksbjälklag

Evaluation of a Composite Steel and Concrete Floor. Steel cassette compared with precast reinforced concrete floor slabs

Mikael Andersson ; Staffan Hemström ; Tomas Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:65, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80238

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek