In English

Uppföljning av räckesreparationskostnader inom Vägverket Region Norr/Sydöst

Analysis of road barrier repair costs within the Swedish road administration region North/Southeast

Carl-Gustav Eriksson ; David Norén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:62, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek