In English

Förbättring av hyttinteriören i lastbilar för långdistanstrafik - Konceptutveckling med användaren i centrum

Jenny Häggström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8018

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek