In English

Visuell känslighetsanalys. En metod för utvärdering av delningskoncept på bilkarosser

Karin Forslund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek