In English

Visualisering av krav - En representation i 3D som komplement

Petter Bergman ; Kalle Brunö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek