In English

Interiördesign för Saab Automobile - Konceptutveckling av flexibla lösningar för baksäte och bagageutrymme

Urban Orrell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7999

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek