In English

Change management focusing on middle management commitment to change

Catharina Octavia Parlim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:116, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek