In English

Quality at Seawave

Andreas Björkenor ; Niclas A Vennerberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:089, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79683

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek