In English

Improving the robustness of a product at design stage through application of software

Tsegay Kinfe Beyene ; Mohammad Chowdhury
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:058, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79676

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek