In English

Visual management by objectives. A case study at Scania CV AB regarding leadership, working method and Visible Planning

Visuell målstyrning. En fallstudie hos Scania CV AB kring utvecklandet av ledarskap, arbetsmetod och Visible Planning

Dan E Arfvelin ; Oscar Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:081, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79668

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek