In English

Optimized fuel economy and NOx emissions for a hybrid vehicle

Erik Botö ; Karl Eberth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX078/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79637

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek