In English

Antenna diagnostics: Study of different mathods for calculation of individual element excitations in array antennas

Jonas Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX065/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79633

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek