In English

Influences on strategic market - entry decisions for industrial EPC companies in the regenerative power sector

Jochen Mayer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:064, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79614

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek