In English

The CAPM model with accounting beta. A study of the performance of the CAPM model with accounting beta on privately owned companies in Sweden

Johan A C Sjögren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:013, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79607

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek