In English

Problems encountered in a production ramp-up - A study from a managerial and organizational perspective

Linda M Hernström ; Andrea E I Bergkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:010, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79603

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek