In English

Customer reactions to changes in product reliability - a study at Volvo Powertrain Corporation

Jacob E Lindmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2007:143, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79601

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek