In English

Operator maintenance at SKF - Argentina - a case study aimed at improving the performance of operator maintenance at Tortuguitas plant

Rickard D Nilsson ; Fredrik P W Stubelius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2007:142, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79600

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek