In English

Kaizen - the importance of long-term commitment to continuous improvements - A case study at Perstorp AB

Erik Åkesson ; Daniel R Ekblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:140, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79599

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek