In English

Core process improvement at SKF Exopar/Propar - From customer enquiry to customer delivery

Emma K Engström ; Anna Gerremo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2007:134, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79598

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek