In English

Growth through acquisitions and incorporation of technology based firms

Martin P G Jonsson ; Rickard P Friberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2007:119, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79589

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek