In English

Designing a Retail Store Localisation Method. Evaluating sales potential in Swedish municipalities and providing guidelines for store localisation within these municipalities

Anders M J Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2007:033, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79568

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek