In English

Low Cost Country Sourcing - at what Price ?

Linda Boix Lång ; Susanna M Burmeister
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2007:126, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79565

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek