In English

Improving the Procurement of Engineering Consultancy Services - A study at Ringhals AB

Marcus J Holgersson ; Tobias F Johnsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:005, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79564

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek