In English

An India Strategy for Volvo Aero - Exploring opportunities in sourcing of engineering services

Maria L Fors ; Emanuel Broman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:017, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2015-02-10

CPL ID: 79562

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek