In English

The transition from a product manufacturer to a total solution provider

Anders M Mökander ; Daniel Zackrisson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:02, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79557

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek