In English

Change Management - Implementation of a sourcing & partnership strategy at Saab Microwave Systems

Ingrid A E Andersson ; Andreas S-E Hessel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:019, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79556

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek