In English

Market Analysis and Customer Needs - A study for SKF concerning the US mining industry

Thomas Walman ; Linus Efraimsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:030, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79552

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek