In English

Drivers and risk assessment in IT-outsourcing projects - A case study in Vägverket Produktion

Nan Kang ; Gloria Slatka Raznatovic Cruz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:032, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79542

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek