In English

Projekteringshandbok i praktiken. En studie om hur en projekteringshandbok används och kan förbättras

Project planning in real life construction. A study of how a project planning handbook is being used and can be improved

Mattias Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:57, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79352

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek