In English

Beskrivning av fel och brister på broräcken och förslag till förebyggande åtgärder avseende tillverkning och montering

Description of flaws on bridge railings and suggestions for pre-emptive measures regarding manufacturing and assembly

Fredrik Larsson ; Markus Rangmar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:56, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2014-10-28

CPL ID: 79351

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek