In English

Industriellt byggande på arbetsplatsen - En jämförelse mellan olika produktionsmetoder för trähus

Industrial build at the construction site - A comparison between different production methods for wood houses

Christoffer Andersson ; Jesper Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:55, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79350

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek