In English

Influence of a Wearer’s Voice on Noise Dosimeter Measurements

Steven R. Ryherd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:53, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79348

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek