In English

Förhöjda havsnivåers påverkan på trafiksystemen. En analys av riskläget i Göteborgs innerstad

The effect of sea level rise on the traffic systems. An analysis of the risk situation in the inner city of Gothenburg

Anna Frostberger ; Parasto Pourheydari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:49, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79346

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek