In English

Energianalys av lackeringsbox. Utredning av ventilationssystem med åtgärdsförslag

Energy analysis of car painting box. Investigation of ventilationssystem with suggestions for improvements

Lars Brändemo ; Lars-Åke Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:32, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79345

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek