In English

Ventilationssystem med variabla luftflöden - Optimal dimensioneringsmetod för VAV

Ventilation systems with variable air volume. Optimum method of sizing for VAV

Poria Farhang-Azad ; Aldo Nuñez Valencia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:26, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79344

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek