In English

Study of the Root Cause of a Gear Whining Phenomenon in a Volvo Engine Gear Train

Hans Eriksson ; Peter Zimmerman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:13, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]