In English

Effektivisering av dataflödet mellan anläggningsmodell och maskinstyrning - En översikt av flödet från konsult till entreprenör

Streamlining of the information flow between construction model and machine control - Overview of the flow from consultant to constructor

Lena Ekmark Juhlin ; Fredrik Nystedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:4, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79341

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek