In English

Att skapa en gemensam visuell identitet för Dimas produkter - analys och rekommendationer för produktdesign

Maria Gustin Bergström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7934

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek