In English

Utveckling av ett sortiment av provförpackningar för TENA - utifrån kategori-, marknads- och brukarperspektiv

Magdalena Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7933

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek