In English

Utveckling av människa-maskin interaktion för MacGregors operationspanel

Sara Johansson ; Henrik Mattson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 79281

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek