In English

Kartläggning och analys av retursystem inom svenska dagligvaruhandeln med focus på genomloppstider

Mapping and analysis of return systems within the Swedish Food industry and Retail Trade

Kristofer Bigmark ; Pontus Wiegand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:074, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78871

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek