In English

Development of a supplier performance measurement approach

Development of a supplier performance measurement approach

Linus Palmqvist ; Daniel Runstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:072, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-11-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 78863

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek